Content1 | col2

Nettpartner har Norges bredeste kompetanse innen AUS

Nettpartner har opparbeidet seg Norges bredeste kompetanse innen AUS (arbeid under spenning) og leverer AUS-arbeid på distribusjonsnett, sentral- og regionalnett over hele landet. De anerkjente arbeidsmetodene som isolerstang, hanske- og barhåndsmetoden brukes alt etter hvilket spenningsnivå vi jobber på. 
Vi benytter moderne metoder, verktøy og utstyr til å utføre alle typer AUS-oppdrag innen flere spenningsnivå over hele landet. 
  • Distribusjonsnett (opp til 36 kV): Nettpartner har kompetanse og benytter isolerstang og hanskemetoden. 

  • Regional- og sentralnett (50-420 kV): På disse spenningsnivåene benytter vi oss av isolerstang og barhåndsmetoden.

I og med at vi har bred kompetanse på alle spenningsnivåer, kan vi påta oss alt av AUS-oppdrag. Ved oppgradering og modernisering av eldre anlegg kan vi ta utskiftning av komponenter og samtidig unngå strømstans til våre kunder.

Nettpartner har opparbeidet seg høy kompetanse og bred erfaring innen AUS-arbeid med stor egenopplæring. Vi har tilknyttet oss ny AUS-kompetanse med rekrutteringen av AUS-kompetansen fra NTE Entreprise. Dette er ettertraktet kompetanse som Nettpartner ønsker å bygge videre på.

Med større fokus og høyere KILE-kostnader mener vi at AUS blir mer etterspurt i fremtiden. Flere og flere av våre kunder benytter AUS til å utføre nødvendig reparasjoner og vedlikehold på bestående anlegg. Dette er positivt og vi ser frem til en økende oppdragsmengde på AUS.

Kontakt oss angående dette

Les vår personvernerklæring