Content1 | col2

Utbygging av elnett opp til 50 kV

Nettpartner leverer komplette anlegg for distribusjon av høyspent og lavspent strøm innen alle spenningsnivåer.
Vi gjennomfører prosjekter innen distribusjonsnett, regionalnett og spesielle tjenester innen sentralnett.

Vi dekker alle fagområder innen energimontasje, herunder:

 • Linje/kraftledninger
 • Kabel, jord og luft
 • Sjøkabel
 • Nettstasjoner
 • Trafostasjoner
 • Målermontasje og AMS (Avansert Måle System)

Vi kan om ønskelig levere komplette prosjekter, inkl.:

 • Planlegging, prosjektering og beregninger
 • Byggesøknader/godkjenninger
 • Gjennomføring/installasjon/montering
 • AUS (Arbeid under spenning)
 • Måling, testing og dokumentasjon
 • Prosjektledelse
Per Åge Nymann

Per Åge Nymann

Direktør Salg/Marked
Mobil: 928 41 131
Send e-post »