Content1 | col2

Nettpartners eiere gjør endringer i styret

I ordinær generalforsamling i juni ble det valgt inn nye styremedlemmer til Nettpartners styre.

Bård Mikkelsen, tidligere adm.dir. gjennom ni år i Statkraft, er ny styreleder for Nettpartner. Videre er Stein Dale (tidligere CFO i Statkraft og CEO i E.ON International Energy), Håkon Levy (Finanssjef i Glitre Energi) og Eilert Henriksen (tidligere nettsjef i Norgesnett) valgt som nye styremedlemmer. Birgitte Kolrud fortsetter i sin rolle som styrets nestleder. Med dette blir Nettpartner tilført solid industriell erfaring og prosjektkompetanse.

Nettpartners styre består av følgende personer:

  • Bård M. Mikkelsen Styreleder
  • Birgitte Kolrud Nestleder
  • Stein Dale Styremedlem
  • Eilert Henriksen Styremedlem
  • Håkon Levy Styremedlem
  • Per Olav Stokke Styremedlem, ansattrepresentant
  • Hans Marius Uthuus Styremedlem, ansattrepresentant
  • May-Britt Kværner Styremedlem, ansattrepresentant