Content1 | col2
Godt planlagt stolpeutskiftning: Stolper må skiftes ut før de råtner for å unngå ulykker. Men det er kostbart å skifte dem ut for tidlig.

Forebyggende vedlikehold

Tradisjonelt vedlikehold som baserer seg på forhåndsbestemte intervaller har vist seg å være et viktig verktøy for å redusere sannsynligheten for feil. Likevel har dette flere innebygde begrensninger. Den største er at et slikt vedlikehold nesten alltid blir satt i gang før det er nødvendig, siden det baserer seg på gjennomsnittsverdier som igjen er antagelser om de faktiske forhold anleggsdelen arbeider under.

Tilstandskontroll

Nettpartner jobber så langt det er mulig etter prinsippet om "tilstandsbasert overvåking". Vårt mål er å basere vedlikehold på faktisk behov. Sagt litt enklere: Vi vil vedlikeholde eller bytte alle anleggsdeler som trenger det, men ikke en eneste del som ikke trenger det.

Les mer »

Linjebefaring

Nettpartner utfører all form for tilstandskontroll for landets netteiere, som linjebefaring både til fots og ved hjelp av helikopter. Vi har et langvarig samarbeid med EHC (European Helicopter Service) som bistår oss ved oppdrag som innebærer toppbefaring og termografering av linjenett.

Nettpartner har også egen drone som kan benyttes til inspeksjon og befaring av linjenettet.

Les mer »