Content1 | col2

AUS: Arbeid under spenning på sentral- og regionalnett

Nettpartner leverer de fleste tjenester innen AUS-arbeid på regional- og sentralnettet. Vi benytter isolerstang og barhåndmetoden. Isolerstang og barhåndsmetoden brukes ofte i en kombinasjon ved AUS arbeid på sentral-og regionalnettet.  Barhåndsmetoden utføres med spesialdrakt hvor montøren kobler seg på strømførende ledninger. Pr i dag er det kun er en håndfull mennesker i hele landet som har kompetanse til dette.

Flere og flere av våre kunder benytter AUS til å utføre nødvendige reparasjoner og vedlikehold på bestående anlegg, og diverse montering, til- og frakobling på nye anlegg. AUS begynner å bli en anerkjent arbeidsform/metode i Norge og AUS gir kunden store besparelser uten kostbare strømbrudd.

Luftledninger 0,23 - 420kV
  • Isolatorskifte
  • Oppgradering til høyere spenningsnivå
  • Befaring
  • Utskiftning av kompenenter, slik som korona ring, defekte klemmer etc.

Stasjonsanlegg 0,23-420kV
  • Til- og frakobling av brytere ved hjelp av barhånd eller isolerstenger.
  • Koble forbi komponenter ved hjelp av barhånd og isolerstenger

Revisjon, movering og vedlikehold av brytere

Andre oppdrag på forespørsel

Vi kan levere komplette AUS-anlegg:

  • Planlegging, prosjektering og beregninger
  • Gjennomføring/installasjon/montering/demontering og opprydding
Per Åge Nymann

Per Åge Nymann

Direktør Salg/Marked
Mobil: 928 41 131
Send e-post »
Fredrik Frøstrup

Fredrik Frøstrup

Økonomi- og administrasjonssjef
Mobil: 905 92 870
Send e-post »