Content1 | col2
Foto: Dag Ove Skuland. Viser Mats og Emil i sving med å henge opp jordingsapparat

Nettpartner på oppdrag i snøkaoset på Sør- og Østlandet!

Nettpartner har de siste dagene bistått Agder Energi Nett, Skagerak Energi Nett, Glitre og Hafslund Nett ifm snøfallet som har kommet på Sør- og Østlandet den senere tiden.
Spesielt Agder Energi Nett ble hardt rammet av snøfallet gjennom at trær falt over linjene og/eller at linjene kollapset som følge av snølasten på disse. På det meste var ca 15.000 kunder uten strøm i Agderfylkene. Agder Energi Nett har hatt over 100 montører og linjeryddere ute på feilsøking og feilretting. Dette arbeidet er understøttet av helikopterbefaring for raskere å lokalisere feil over et meget stort område.

Videre har Skagerak Energi Nett hatt store utfordringer med snøen. Selskapet har fløyet befaring med helikoptre, og har til tider hatt alt tilgjengelig mannskap inkludert innleide montører ute på feilretting og rydding for å gi deres kunder strømmen tilbake så raskt som mulig. Nettpartner har levert ca. 500 beredskapstimer mot Skagerak Energi Nett.

Nettpartner har også hatt et betydelig antall utrykninger relatert til snøfallet for Glitre både i Buskerud og på Hadeland.

Hafslund Nett har også hatt noen utfordringer med snøfallet. Nettpartners montører har bistått Hafslund med trefelling og oppretting av linjer etter snølast og trær har ødelagt disse. Snødybden er betydelig også på Østlandet. Til Hafslund har vi levert mer enn 300 beredskapstimer så langt i år.

Totalt har Nettpartner hatt ute over 50 montører, der majoriteten av disse har bistått Agder Energi Nett.

Vi takker våre montører for en formidabel innsats!