Content1 | col2

Brann i nettstasjon i Oslo sentrum

Natt til søndag 3. desember brøt det ut brann i en nettstasjon i Oslo sentrum. Flere departementer og Norges Bank var blant de som mistet strømmen.

Det har pågått intenst arbeid med å få på strømmen igjen. Først ved bruk av aggregat og deretter over på provisorisk nettstasjon.

Nettpartners Oslovakt ble ringt opp 00:45 natt til søndag, og ankommer stedet 18 minutter senere.

Det er full brann i en nettstasjon i Rådhusgata. I nettstasjonen er det en 1600 KVA og en 230 KVA transformator, samt et høyspennings bryteranlegg. I tillegg går det en regionalnettskabel og 15 11kVs kabler gjennom stasjonen.

Det kan se ut som at det er regionalnettskabelen som har er startet varmeutviklingen/brannen. Denne kabelen er forlagt nederst av nevnte kabler, og kablene over har tatt fyr en etter en.

Montørene forsikrer seg om at kablene er koblet fra i Pipervika transformatorstasjon og begynner slukningsforsøk 01:27, med 4x6 kg pulver, uten hell.

02:30: brannen slukkes med ca. 700 liter skum.

Da er alle kablene er lagt spenningsløse og driftssentralen har lagt om de ringkjøringene de har tilgjengelig etter brannen, men fremdeles er syv nettstasjoner spenningsløse. Nettpartners montører legger provisorisk HSP-kabel mellom NS 4215 og 1865, i Kirkegata.

Denne provisoriske kabelen spenningssetter de siste syv nettstasjonene.

Etter lufting begynner vi, i samarbeid med brannvesenet, røykdykking i kabelkjelleren for å kartlegge skadene fra brannen. Samtlige kabler i hovedetasjen i NS3489 er skadet, samt fiber som også går igjennom stasjonen.

Det blir rekvirert tre aggregater til NS 3489, disse er tilkoblet og alle kunder har spenning 11:47 søndag formiddag.

Klokken 16:00 bestiller Nettpartner graver og kran til etablering av provisorisk nettstasjon. Kim Steinsholt AS stiller på plassen med fullt gravelag på under tre timer. Og Ask Industrimontasje AS stiller med kranbil til løft og transpost på Vinterbro ca. en time etter de ble oppringt.

Nettpartner hadde seks montører ut fra søndag klokken 00:45, det ble gjennomført et mannskapsbytte fra 16:00 til 19:30, hvor NP stilte med ytterligere fire montører til etablering av provisorisk NS.

Etterarbeidet etter brannen er fordelt mellom Nettpartner og Infratek. Infratek har fått oppdraget med å skifte ut alle HSP-kablene sydsiden gjennom Ns3489 og ut på nordsiden. Nettpartner skal renovere nettstasjonen.

Kontakt oss angående dette

Les vår personvernerklæring