Content1 | col2

Referanser kraftlinjer

Nettpartner har mange referanseoppdrag innen bygging av tremastlinjer, bygging av fjordspenn, ombygging av 132 kV stålmastlinjer og montasje av nettstasjoner. Se listen over prosjekt her.
Prosjekt: Sognekraft AS / Bygging av 66 kV fjordspenn Hella - Dragsvik
Bygging av fjordspenn med lengde 2500m , 3 x Feral 390sp 42/19
Byggetid: 2013

Prosjekt: Siemens AS/ bygging av 132 kV- linjer i Hammerfest
Ombygging av 4 km 132kV-tremastlinjer for strømforsyning til Goliat
Byggetid : 2012- 2013


Prosjekt: Statnett SF/ Bygging av 132 kV- linje Skogfoss - Varangerbotn
Bygging av 134 km 132kV-tremastlinje , 3 x Feral 253 Condor
Samarbeidsprosjekt mellom Istad Energimontasje og One Nordic Kraftmontasje.
Byggetid: 2010-2013

Prosjekt: Vest Telemark Kraftlag / Bygging av 66 kV fjordspenn over Vråvatn
Bygging av fjordspenn med lengde 900m over Vråvatn , 3 x Feral 390sp 42/19
Byggetid: 2012

Prosjekt : Vest Telemark Kraftlag / Bygging av 66 kV fjordspenn over Bandak
Bygging av fjordspenn med lengde 2300m over Bandak , 3 x Feral 390sp 42/19
Byggetid: 2011

Prosjekt: Statnett SF / Ombygging av 132 kV i Høyanger
Ombygging av 2,1 km 132kV-stålmastlinjer i Høyanger
Byggetid: 2012-2013

Prosjekt: Andøya Energi AS / 132 kV Risøyhamn - Dverberg
Bygging av 22,3 km 132kV-tremast linje
Byggetid: 2011-2012

Prosjekt: Lofotkraft AS / 132 kV tilknytning til kabel i Sløverfjorden
Bygging av 1,3 km 132kV-tremastlinje inkl to kabelendemaster
Byggetid : 2011- 2012

Prosjekt: BKK Nett AS / 22kV-linje Seim – Kartveit og Heggertveit - Myking
Bygging av 14,7 km 22kV tremast linje med 3xFeral 95sp 22/7 og jordline 1xOPGW samt demontering av bestående 22kV-linje på de samme strekningene.
Byggetid : 2011- 2012

Prosjekt: BKK Nett AS / 22kV-linje Grønsdal - Boge
Bygging av 5,1 km 22kV tremast linje med 3x Feral 150 26/7 og jordline 1xOPGW
Byggetid : 2011- 2012

Prosjekt: Haugaland Kraft AS / 22kV-linje Kårstø - Susort
Montasje av 1,4 km 22kV-linje samt montasje av 7 stk nettstasjoner og diverse kabelarbeider
Byggetid : 2011

Prosjekt: Nordkraft Vind AS / 132kV Nygårdsfjellet Vindpark
Bygging av 9,8 km 132kV tremast linje m/ 3xFeral 95
Byggetid : 2010 - 2011

Prosjekt: EB Nett AS / 132kV-linje Nore II - Flesaker
Skifting av isolatorer og lineskjøter
Byggetid : 2009 - 2010

Prosjekt: Statkraft Energi AS / 66kV-linje Refsdal – Hove
Bygging av 6 km 66kV tremast linje m/ 3xAl59-342 samt demontasje av bestående 66kV-linje på samme strekning
Byggetid : 2009 - 2010

Prosjekt: Forsvarsbygg - nye fundamenter og master 2009
Bygging av 10 stk mastefundament inkludert master
Byggetid : 2009

Prosjekt: Sunnfjord Energi AS / 132kV-linje Sunde – Søgnesand
Bygging av 9,2 km 132kV tremast linje m/ 3xAl59-454 samt demontasje av bestående 22kV-linje på samme strekning
Byggetid : 2008 – 2009

Prosjekt: Statnett SF / 132kV-linje Vardal - By
Bygging av 0,6 km 132kV tremast linje m/ 2x3xFeral 253 Condor
Byggetid : 2008

Prosjekt: Lofotkraft AS / 22kV-linjene Liland-Bonsteinen og Bollhaugen - Å
Bygging av 20,0 km 22kV tremast linje m/ 3xFeral 50 6/1 og 3xFeral 150 22/7 samt demontasje av bestående 22kV-linjer på de samme strekningene.
Byggetid : 2008 - 2009

Prosjekt: Haugaland Kraft AS / 22kV-linje Tysværvåg - Hervik
Ombygging av 9,5 km 22kV tremast linje m/ 3xBLX 99mm2 samt montasje av 1xOPGW 48 fiber som jordline
Byggetid: 2008 - 2009

Prosjekt: Statens vegvesen, Region midt / Gjemnessundbrua
Utskifting av hengestagfester på Gjemnessundetbru inkl. overflatebehandling av stålkonstruksjoner og kabler
Byggetid: 2007

Prosjekt: Hafslund Nett AS / 52kV-linje Øreåsen 1 og 2
Bygging av 3,5 km 52kV stålmast linje m/ 2x3xAl59-454 samt montasje av 1xOPGW 48 fiber og demontering av bestående 50kV-linjer på samme strekning
Byggetid : 2007
Einar B. Hjetland

Einar B. Hjetland

Teknisk direktør
Mobil: 991 10 924
Send e-post »