Content1 | col2

Referanse stasjon

Se oversikt over referanseanlegg de siste årene fra Nettpartner.
Bryteranlegg Stølen i Kristiansand
Montasje av utendørs anlegg, styre- og kontrollanlegg for Siemens AS.

NorNed-anlegg på Feda
Her byttet vi isolatorer og samleskinn på utendørsanlegget. Oppdragsgiver var Statnett.

Feda trafostasjon
Elektromontasje for Statnett.

Stølen trafostasjon
Elektromontasje for Statnett.

Gartnerløkka trafostasjon
Utskiftning av eksisterende effektbrytere for Agder Energi Nett AS.

Krossen trafostasjon
Utskiftning av eksisterende effektbrytere for Agder Energi Nett AS.

Bryteranlegg Bråthen trafostasjon, Kragerø
Montasje av utendørsanlegg, styre- og kontrollanlegg for Siemens AS.

GIS-anlegg, Iveland kraftstasjon
Montasje av nytt GIS-anlegg for ABB.

Bryteranlegg Stølen
Montasje av 132kV bryteranlegg, styre- og kontrollanlegg for ABB.

Stasjonstjenester Aust-Agder 2006-2010 samt 2011-2012
Vedlikeholds- og utvidelsesjobber som bytting av trafoer, effektbrytere, nye jordspoler, ombygging og utskiftning av likestrømsanlegg og prosessanlegg. 
Oppdragsgiver var Agder Energi Nett AS.

Lista Vindkraftpark
Montasje av 132kV friluftsanlegg og bryteranlegg for Siemens AS.

Krossen trafostasjon
Montasje av kontrollanlegg 50/11kV/kontrollrom hjelpestrøm 132kV. Oppdragsgiver Siemens AS.

Kjos trafostasjon
Montasje av kontrollanlegg, skifting av vern 50/11kV.

Skjerka trafostasjon
Montasje av kontrollanlegg, jording, bryteranlegg 132kV og NxAir 22kV for Siemens AS.

Vegusdal trafostasjon
Montasje av kontrollanlegg, jording, bryteranlegg, 132kV og NxAir 22kV for Siemens AS

Lakselv trafostasjon
Montasje av kontrollanlegg og bryteranlegg 132 kV for ABB.

Sortland trafostasjon
Montasje av bryteranlegg, jordinganlegget 300/132/60/22 kV.


Stig Arne Høiland

Stig Arne Høiland

Div. dir. Prosjekt
Mobil: 916 75 500
Send e-post »