Content1 | col2

Kvalitet

Nettpartner er ISO 9001:2015 sertifisert

Nettpartners kvalitetspolitikk skal sikre leveranse til avtalt tid, kvalitet og høy kundetilfredshet.

Kvaliteten skal også ivareta at vi når våre HMS- og forretningsmål. Nettpartner har styringssystem som inneholder instrukser, rutiner, sjekklister og maler. Styringssystemet brukes av hele organisasjonen. Nettpartner har også systemer for innmelding av hendelser og forbedringsforslag.

Vi jobber med kvalitetssikring gjennom flere aktiviteter, for eksempel:

 

Kontinuerlig forbedring gjennom håndtering av innmeldte hendelser og måling:

  • Nettpartner får gjennom innrapportering kunnskap om hvorfor hendelser oppstår og om utviklingsområder i arbeidet. Kunnskapen bruker vi videre i vårt arbeid som opplæring, innhold i instrukser og sjekkliste. Fokus på å melde inn saker gjør oss bevisste på kvalitetskrav, både interne, kunders og gjennom lovverk og anbefalinger

Utvikling, effektivisering og standardisering av arbeidsprosesser:

  • Nettpartner arbeider kontinuerlig med å forbedre arbeidsprosesser og etablere beste praksis. Standardisering gjør at vi enklere kan innføre støtteverktøy og måle effekten av endringen vi gjør

En effektiv IT-plattform:

  • Nettpartner satser tungt på å ha en IT-plattform som sikrer styringen av våre oppdrag, bidrar til en effektiv arbeidshverdag og er nyttige samhandlingsverktøy

Eget Nettpartner Akademi for ansatte:

  • Nettpartner har et eget kompetanseutviklingsprogram for våre ansatte; «Nettpartner Akademiet». I akademiet gjennomføres både klassiske kurs og opplæring via e-læring
Kjetil Haukebø

Kjetil Haukebø

HMS / K-sjef
Mobil: 414 88 661
Send e-post »