Content1 | col2

Ingeniører

Som ingeniør i Nettpartner jobber du med forbedring av eksisterende teknologi og utvikling av nye teknikker. Vi ønsker ingeniører med kompetanse innen elkraft. Vi søker både erfarne og dyktige nyutdannede. 
Elkraftingeniøren prosjekterer elektriske og elektroniske systemer, og fører tilsyn med elektriske anlegg. Elkraftingeniøren er godkjent som ansvarlig for prosjektering, drift og vedlikehold av elektriske anlegg som er under offentlig kontroll og tilsyn.

Elkraft ingeniør hos Nettpartner:
  • har det fulle tekniske og økonomiske ansvar for gjennomføringen av et oppdrag/prosjekt
  • skal følge med på oppdragsmuligheter og drive aktivt salg overfor eventuelle oppdragsgivere sammen med overordnede
  • skal tilrettelegge montørens arbeidsunderlag
  • skal kontinuerlig vurdere behovet for opplæring av montører slik at våre kvalitetskrav tilfredsstilles
  • må holde seg løpende informert om bedriftens økonomi og nye lover og forskrifter
  • skal til enhver tid følge bedriftens arbeidsreglement
  • er ansvarlig for å oppdatere sin egen tekniske kompetanse på gjeldende fagområder

Krav til kvalifikasjoner

Du må være sivilingeniør eller tilsvarende innen Elkraft. 

Kontakt oss angående dette

Les vår personvernerklæring