Content1 | col2

Nettpartner vant P1-oppdrag i Agder

På Sørlandet har Agder Energi delt inn strømnettet i flere områder og konkurranseutsatt oppgavene. Nettpartner har vunnet anbudskonkurransene i to omganger: først 1 av 4 områder i 2006. Deretter 2 av 6 områder i 2011. Agder Energi bestilte opsjon på sistnevnte avtale som gjelder ut 2015.
De konkurranseutsatte områdene ble lagt ut på anbud etter Agdermodellen som oppsto i 2006. Nettselskapet og montasjeselskapet i Agder Energi ble da skilt ut som to selvstendige selskap. Agder Energi valgte å konkurranseutsette alle entreprenøroppgavene i strømnettet. 

Strømnettet ble delt inn i flere geografiske områder og hvert av disse ble satt ut på anbud. Etter flere år med denne modellen, og etter at andre del av modellen startet 01.01.2011, har det blitt økt konkurranse og nyetableringer i elektroentreprenørbransjen på Sørlandet. Nettpartner etablerte seg i Aust Agder i 2006.

P1-oppdrag i Aust Agder

P1 er kundeinitierte oppdrag på jobber opp til 200.000 kr. I avtalen inngår bygging av nyanlegg, drifts- og vedlikeholdsoppgaver, samt beredskap på regionalnettet og distribusjonsnettet. Eksempler på oppgaver kan være strømutbygging i boligfelt, strømforsterkinger i forsyningsnettet og utskiftning av master etter befaring pålagt fra DSB. Oppdrag oppstår også om naturkreftene har vært årsaken til at tusenvis av abonnenter har mistet strømmen. Da jobber energimontørene på spreng til siste abonnent har fått strømmen tilbake. 

(Info om Agdermodellen er hentet fra sorlandsliv.no)