Content1 | col2

Godt samarbeid mellom Nettpartner og nettselskapene gir resultater

Ledelsen i Nettselskapene Askøy Energi AS, Fredrikstad Energinett AS og Energi1 Follo/Røyken AS har et nært leverandør-kundesamarbeid med Nettpartner. Samarbeidet skjer både gjennom konkrete prosjekter og gjennom erfaringsutveksling med bakgrunn i personlige relasjoner til Nettpartneransatte. Jeg har mange eksempler å nevne, men vil trekke frem spesielt følgende:
 
  • It og programvare: God flyt mellom kunde og leverandør er avhengig av god informasjonsutveksling og dette er Nettpartners ledelse svært opptatt av. Vi har gjennom samarbeid med Nettpartner i stadig større grad brukt Elsmart som bestillingsportal både mot Nettpartner og mot andre leverandører. Tanker rundt bruk av kartdatabase mot utførende montører, NIS-systemer med mer har det vært svært nyttig å samarbeide om. 
 
  • Lean-Prosjektet: Svært mye av et nettselskaps økonomi er avhengig av gode prosesser hele veien fra bestiller til siste utfører. Kartlegging  og trening i å få til dette har gitt oss mye både økonomisk sett og i forhold til kompetansebygging rundt det å være byggherre. Alle våre ansatte på større investeringer har vært involvert i prosjekter med det formål å forstå og lede prosjekter med bakgrunn i samarbeidet. 
 
Den kraftig demografiske veksten i våre konsesjonsområder har medført at vi har trengt å få til gode prosesser rett og slett for å kunne ta unna oppdragsmengdene med begrensede ressurser. Også på dette feltet har samarbeidet gitt oss mye. 
Vi håper på fortsatt nært samarbeid med Nettpartner også etter at selskapet ikke lenger er 100% eid av Fredrikstad Energi-konsernet.
 
Morten Anfinnsen
Nestleder (Askøy Energi AS, Fredrikstad Energinett AS, Energi1 Follo/Røyken AS)

Kontakt oss angående dette

Les vår personvernerklæring