Content1 | col2

Tilkobling av landstrøm for båter

Nettpartner kan tilby basestasjoner for tilkobling av landstrøm til båter.
I alt fra småbåthavner/gjestehavner til større cruise- og industri kaier kan vi levere komplette anlegg. Dette betyr at båteiere/rederiene får en økonomisk gevinst ved å benytte landstrøm, fremfor å brenne dyr bunkersolje med lavt svovelinnhold. Det blir dermed bedre luft og mindre støy. Helseskadelige NOx, SOx og sotpartikler i nærmiljøet reduseres til et minimum.

Vi har alle relevante godkjenninger, og kan levere komplette anlegg.

Per Åge Nymann

Per Åge Nymann

Direktør Salg/Marked
Mobil: 928 41 131
Send e-post »