Content1 | col2

Sikrer oppetid med beredskapsavtale hos Nettpartner

Hafslund og Energi 1 har forlenget beredskapsavtalen med Nettpartner avd. Oslo for nye 6 måneder - det vil si ut juni 2013. Nettselskapene garanterer en drifts- og feilrettingsordning som sikrer oppetid for nettet i samsvar med de krav og forventninger som settes av kunder og offentlige myndigheter. Avtalen sikrer at nettselskapene har en mannskapsstyrke tilgjengelig for driftsoppgaver og feilretting i distribusjonsnettet sitt gjennom Nettpartner.
Nettpartner inngikk disse avtalene første gang i 2002. Avtalene er forlenget flere ganger siden da, og Nettpartner ved avd. Oslo drifter nå beredskapen for til sammen 80.000 kunder gjennom disse avtalene.

Sikrer drift og feilretting på driftsnettet

Feilsøking og feilretting kan være enkelt, men også komplisert. Det krever kompetanse og utstyr for å lokalisere feilen raskt og presist, og nettopp her stiller Nettpartner sterkt. Som eksempel kan vi nevne da orkanen Dagmar raste i 2011, stilte Nettpartner mannskap tilgjenglig for nettselskapene på kort varsel. Det er flere eksempler ved strømbrudd der Nettpartner kan vise til kort utrykningstid og rask oppetid.

Kompetanseforskriften fra 2011

Kompetanseforskriften kom i 2011 og gir selskaper som har konsesjon i medhold av energiloven frist til 1. juli 2013 med å tilpasse organisasjonen til kravene i forskriften. Inntil det foreligger en beslutning om hvordan nettselskapenes bemanning og aktivitet påvirkes, har selskapene valgt å forlenge kontrakten med Nettpartner i nye 6 måneder.