Content1 | col2

Agder Energi Nett ønsker å bruke AUS

Agder Energi Nett er opptatt av å bruke AUS arbeid på nettet.

Vi er generelt opptatt av å kunne bruke AUS i arbeidet på nettet vårt. Det er ikke nødvendigvis bare for å spare KILE kostnader.

Vel så viktig er forholdet til våre kunder, at de slipper å måtte være strømløse i perioder, sier Terje Taraldsen, avdelingsleder netteier distribusjonsnett i Agder Energi Nett AS.

Last ned artikkel fra Energiteknikk (PDF) »
Gå til energi-teknikk.no »