Content1 | col2
Mastetopp før etablering av endestrekk

AUS ombygging

I forbindelse med et prosjekt for Agder Energi Nett med kabling av 24 kV luftlinjeanlegg på Fevik i Grimstad kommune, ble det valgt å gjøre en del arbeid med spenning på linjen, det vil si AUS. 
Det er både industri og boliger i den aktuelle området, så Netteier ble utfordret til å gjøre noen vurderinger:
  1. Vanlig driftsstans med utkobling av linjebryter; berørte nettstasjoner ble i så fall 21 stykker.
  2. Frakobling av avgrening med AUS; berørte nettstasjoner ble i så fall 14 stykker.
  3. Utføre hele arbeidet med AUS; berørte nettstasjoner ble ingen.

Valget falt på punkt 3, først og fremst for å slippe KILE kostnader, men også for at kundene skulle spares for opptil 4-5 driftsstanser. Ved å gjøre arbeid på strømløst nett måtte det nødvendigvis blitt flere småstanser.

AUS ombygging av 24 kV enkel bæremast til dobbel A-bukk endemast med kabelnedføring

Arbeidet som skulle gjøres var å bygge om et bestående mastepunkt. Fra å være et punkt med enkel bæremast er det nå i samme punktet en dobbel A-endemast med HSP kabelnedføring.

Våre dyktige AUS montører utførte dette arbeidet med hjelp av vår AUS hjelpemast, isolerstenger og liftbil. Enkeltmasta ble erstattet med A-mast. Det ble lagt endestrekk begge veier på linja (FeAl nr. 25). Kabelen ble tilkoblet linjen. Senere ble strekket den ene veien fjernet.

Når vår AUS prosjektleder presenterte løsningen med å kunne utføre denne AUS for nettingeniørene hos AE Nett ble de veldig overrasket. Kunne dette utføres AUS? De hadde aldri sett for seg at denne type oppdrag kunne utføres AUS. Nettpartner satte seg ned og utarbeidet en prosedyre for dette arbeidet, fikk den godkjent hos AE Nett sin driftleder, og dermed var en ny milepæl i vårt AUS arbeid gjennomført.

Alt arbeid kan ikke gjøres AUS, men alt arbeid bør vurderes med tanke på å gjøre det AUS.


Per Åge Nymann

Per Åge Nymann

Direktør Salg/Marked
Mobil: 928 41 131
Send e-post »