Content1 | col2
AUS i praksis: Stødig og sikkert arbeid under spenning. Linjen er jekket opp, og klar for utskifting av isolatoren.

Demonstrerte AUS på Energi Norges fagseminar i Bergen

Når oppdraget er å skifte isolator på en linje som fører 132 kV gjelder det å være rolig, vise trygghet og følge planlagte prosedyrer. Det gjorde Rune Hartvigsen (montør) og Tormod Hagelia (jekker) fra Nettpartner da de demonstrerte AUS i praksis på et fagseminar i regi av Energi Norge i Bergen 13. oktober 2011.

Seminaret var for de miljøene som arbeider med AUS, eller har planer om å starte med det. Nettpartner fikk en forespørsel om å demonstrere, og takket ja.

Jobben i seg selv var enkel. Vi skulle bytte en isolator på en 132 kv linje. Det krever forberedelser, og Nettpartner forberedte seg godt.

- Vi skrev en prosedyre i forkant. Denne ble godkjent av driftslederen. Vi fikk informasjon om lokasjonen, og hvor demonstrasjonen skulle finne sted. Mastene vi skulle jobbe i var store stålmaster, forteller Leif Johnny Ludvigsen fra Nettpartner.

Da de klatret opp til selve isolatoren som skulle byttes, måtte den eksisterende linjen jekkes opp. Tråden veide 1,4 tonn. Tormod Hagelia hadde vekt på jekken slik at de så at de ikke løftet mer enn utstyret tålte.

- Alt gikk etter planen og vi fulgte prosedyren fra A til Å. Vi var heldige med været, solen skinte, og det var ikke utrygt for regn – noe vi var bekymret for på forhånd, forteller Ludvigsen.

Nettpartners montører fikk mye skryt fra seminardeltakerne for den roen og tryggheten de viste under hele demonstrasjonen.

Hvorfor AUS?

Flere og flere ønsker å benytte AUS til å utføre nødvendige reparasjoner og vedlikehold på eksisterende anlegg, diverse montering og til- og frakobling på nye anlegg. Utkoblinger for jobber som dette kan bli svært kostbart for strømleverandører, blant annet på grunn av KILE-ordningen. Da er AUS en effektiv, kostnadsbesparende og rasjonell arbeidsmetode.

Nettpartner leverer AUS-tjenester på:
  • Luftledninger 0,23-420kV
  • Stasjonsanlegg 0,23-145kV
  • Revisjon, movering og vedlikehold av brytere
  • Tørr- og våtrengjøring

Andre oppdrag på forespørsel

Vi kan om ønskelig levere komplette AUS-anlegg:
  • Planlegging, prosjektering og beregninger
  • Gjennomføring/installasjon/montering/demontering og opprydding

Kontakt oss angående dette

Les vår personvernerklæring
Item: 1222 is not available.