Content1 | col2
Hvis vi har avtale med netteier om vakt og beredskap får våre energimontører oppdragene tildelt direkte til sine PDAer.

Feilsøking og feilretting

Feil kan være enkle, og feil kan være kompliserte. I noen tilfeller kreves svært spesialisert kompetanse og utstyr for å lokalisere en feil raskt og presist.
Hvis man ikke lokaliserer feilen godt nok kan det bety:
  • Unødvendige/store feilrettingskostnader til graving etc.
  • Misfornøyde kunder som følge av strømstans og/eller dyre provisoriske løsninger
  • Høye KILE-kostnader
Nettpartner har høy kompetanse og nødvendig spesialutstyr innen:
  • Kabelfeilsøking
  • Jordfeilsøking
  • Termografering
I tillegg har vi svært effektive løsninger for varkt og beredskap, som sikrer at vi ikke taper tid før utrykning og/eller feilsøking/feilretting kommer i gang.

Vi kan derfor bistå våre oppdragsgivere raskt og effektivt.