Content1 | col2

Sjøkabelprosjekt for Fredrikstad EnergiNett

Nettpartner Region Øst har i hard konkurranse vunnet et nytt sjøkabelprosjekt i Fredrikstad EnergiNetts forsyningsområde. Denne gangen er det en sjøkabel med for liten overføringskapasitet som skal erstattes.
Kabelen skal legges i Asmalsundet mellom Asmaløy og Spjærøy. Lengden på kabelen er 300 meter. Nettpartner benytter et lokalt firma til selve leggingen av kabelen og sikring av landtakene. Den nye kabelen som skal legges er en TSRE 24 kV 3x240 cu. Produsent av kabelen er General Cable.

I tilbudsfasen er det sett på flere løsninger med tanke på å få bort høyspenningslinjene som går ned til vannkanten på begge sider av Asmalsundet. Nettpartner har kommet med løsninger på boring av kabel gjennom fjellet på begge sider og etablering av nettstasjoner med koblingsmuligheter i overgangen mellom kabel og linje. På den ene siden av sundet er det ikke noe veiforbindelse noe som fører til forholdsvise høye kostnader for å få til de skisserte løsningene. Fredrikstad Energinett har derfor valgt å se bort ifra løsningene med å erstatte dagens luftlinjer med kabel ned til vannkantene. Prosjektet er tenkt gjennomført i perioden etter påske og frem til sommeren.
 

Tidligere prosjekter med sjøkabel

Nettpartner Region Øst har i de senere år hatt flere prosjekter av denne typen. I 2004 La vi en 24 kV kabel til Siljeholmen i Hvalerskjærgården, i 2007 la vi to forbindelser til på Hvaler. Den ene kabelen ble lagt i Skjelsbusund mellom Vesterøy og Spjærøy på Hvaler. Denne kabelen erstattet et luftspenn hvor flere seilbåter hadde vært borti spennet. Det alvorligste tilfellet førte til at hele strekket røk og store deler av Vesterøy var uten strøm i lang tid. I tillegg skjedde dette midt i juli måned, en måned hvor det er veldig mange turister på Hvaler.

Den andre kabelen som ble lagt dette året ble lagt over Løperen mellom Asmaløy og Kirkøy. Kabelen erstattet en annen sjøkabel som hadde røket. Lengden på denne siste kabelen var 1968 meter. På dette prosjektet ble det på forhånd laget et profil av havbunnen for å finne den mest optimale traseén for kabelen. Disse prosjektene har alle vært utført for Fredrikstad Energinett.

Nettpartner Region Øst har også lagt sjøkabel for Oslo Havn. I 2009 ble det lagt 1000 meter med 24 kV sjøkabel til Bleikøya. Dette prosjektet krevde god koordinering av prosjektleder. Sjøkabelen ble lagt over et sund med mye båttrafikk inn til Oslo Havn. Prosjektleder Roger Karlsen jobbet tett sammen med Oslo Havn for å få dette til å gli smertefritt. Firmaet som la kabelen i Oslo er det samme firmaet vi benytter til sjøkabellegging i Hvalerskjærgården.