Content1 | col2

Transformatorstasjoner

Nettpartner kan, sammen med utvalgte utstyrsleverandører, levere komplette transformatorstasjoner for spenning inntil 132 kV. Vi tar oss av hele prosjektet:

  • Prosjektledelse
  • Leder for sikkerhet
  • Gjennomføring og montasje av utendørsanlegg samt kontrollanlegg
  • Måling, testing og dokumentasjon

Totalleveranse

Nettpartner har lang erfaring innen montasje av transformatorstasjoner. Vi kan påta oss totalleveranse, hvor vi sammen med utstyrsleverandører utfører montasje av:
  • Linjer
  • Samleskinner
  • Bryteranlegg
  • Jordingsanlegg
  • Kontrollanlegg
  • Styresystemer

Vi kan også påta oss grunnarbeid, samt støping av fundamenter til anleggene. Alt innen kommunikasjon som fiber, er også en del av vår leveranse. 

Drift og vedlikehold av transformatorstasjoner
Vi har driftsavtale med energiverk der vi påtar oss vedlikehold, kontroll- og serviceoppdrag, i tillegg til vakt og beredskapsordninger.

Per Åge Nymann

Per Åge Nymann

Direktør Salg/Marked
Mobil: 928 41 131
Send e-post »