Content1 | col2
Parkbelysning levert av Nettpartner i Kulåsparken i Sarpsborg

Park- og områdebelysning

Nettpartner leverer komplette anlegg for belysning av parker og andre utendørs områder. Vi jobber til daglig med utbygging og vedlikehold av elnett, og har derfor all nødvendig kompetanse innen lysberegning, prosjektering og montering. I tillegg har vi spesialutstyr som skal til for å arbeide effektivt, selv i større høyder og i ufremkommelig terreng. Dermed unngår du leie av dyrt utstyr.

Nettpartner gjennomfører alle typer prosjekter innen:

 • Nybygg av park- og områdebelysning
 • Belysning av parkeringsplasser
 • Rehabilitering av park og områdbelysning
 • Nybygg av park og områdebelysning
 • Rehabilitering av belysning
 • Levering og montering av styringssystemer til park og områdebelysning
 • Rådgivning
 • Prosjektering
 • Energiøkonomisering, herunder utskifting av eksisterende armaturer med gammel teknologi til ny LED – teknologi
 • Drift og vedlikeholdsavtaler

Vi tar oss av hele prosjektet:

 • Planlegging, prosjektering og beregninger
 • Byggesøknader/godkjenninger
 • Gjennomføring/installasjon/montering
 • Testing og dokumentasjon
 • Prosjektledelse

Med park- og områdebelysning fra Nettpartner er du trygg på å få riktig belysning med lavest mulig driftskostnader. Vi har kontakt med de fleste produsenter av armaturer og lysmaster, og kan levere utstyr og montasje som dekker alle krav. Etter levering av anlegget tilbyr vi også en drift- og vedlikeholdsavtale. Dette sikrer lys i lampene, rask respons ved feil, og forutsigbare kostnader.

Vi har levert f slike flereanlegg, og har lang erfaring i planlegging og kvalitetssikring av leveransene. Dette sikrer kort byggetid og et langsiktig, driftssikkert anlegg av høy kvalitet.

Vi vet også at mange norske belysningsanlegg fortsatt har belysning med PCB-holdige armaturer. Slike lamper var vanlige i lysanlegg frem til ca. 1980. PCB-holdige armaturer har vært forbudt å bruke i mange år, og var pålagt utskiftet senest i løpet av 2007. Lurer du på om ditt anlegg er PCB-fritt?

Drude Herdlevær

Drude Herdlevær

Sentralt faglig ansvarlig
Mobil: 45 97 64 65
Send e-post »