Content1 | col2

Kraftproduksjon til småkraftverk og vindkraft

Nettpartner kan via samarbeidspartnere levere komplett installasjon av el/mek-pakken i småkraftverk, vindparker, bølgekraftanlegg samt større kraftstasjoner. Nettpartner kan videre tilknytte anlegget til eksisterende strømnett (distribusjon-/regionalnettet) via kabel eller linje.
Vi kan sammen med samarbeidspartnere ta oss av hele prosjektet:
  • Prosjektledelse.
  • Prosjektering/design
  • Faglig ansvarlig/Sakkyndig driftsledelse for bygging og drifting av anlegg
  • Leder for sikkerhet
  • Gjennomføring og montasje av el. Infrastruktur og installasjon
  • Tilknytning til eksisterende nett i området
  • Måling, testing og dokumentasjon
Nettpartner jobber til daglig med el. infrastruktur, og kan levere komplett tilknytning og strømforsyning som kabler, nettstasjoner og transformatorstasjoner til vindmølleparker, småkraftverk og bølgekraftverk.

I tillegg tilbyr vi vakt og beredskap, samt drift og vedlikehold av anleggene.

Vi utfører oppdrag for mange ulike typer oppdragsgivere:
  • Energiverk
  • Private utbyggere
  • Småkraft AS, Elvekraft AS, Fjellkraft AS og Norsk Grønnkraft AS
Per Åge Nymann

Per Åge Nymann

Direktør Salg/Marked
Mobil: 928 41 131
Send e-post »