Content1 | col2

Vei- og tunnelbelysning

Nettpartner leverer komplette anlegg for belysning av vei og tunnel, store og små prosjekter. Vi jobber mye med utbygging og vedlikehold av lysanlegg, og har derfor all nødvendig kompetanse innen lysberegning, prosjektering og montering. Du kan være trygg på at du får riktig belysning med lavest mulig driftskostnader.
Nettpartner gjennomfører alle typer prosjekter innen:
 • Nybygg av vei og gatebelysning
 • Rehabilitering av vei og gatebelysning
 • Nybygg av tunnelbelysning
 • Rehabilitering av tunnelbelysning
 • Levering og montering av styringssystemer til vei og tunnelbelysning
 • Rådgivning
 • Prosjektering
 • Energiøkonomisering, herunder utskifting av eksisterende armaturer med gammel teknologi til ny LED-teknologi
 • Drift og vedlikeholdsavtaler
 
Vi tar oss av hele prosjektet:
 • Planlegging, prosjektering og beregninger
 • Byggesøknader/godkjenninger
 • Gjennomføring/installasjon/montering
 • Testing og dokumentasjon
 • Prosjektledelse
Vi har alt av nødvendig spesialutstyr som skal til for å arbeide effektivt, selv i større høyder og i ufremkommelig terreng. Dermed unngår du leie av dyrt utstyr.

Valg av utstyr
Vi har kontakt med de fleste produsenter av armaturer og lysmaster, og kan levere utstyr og montasje som dekker alle krav.

Drift og vedlikehold
Etter levering av anlegget tilbyr vi også en drift- og vedlikeholdsavtale. Dette sikrer lys i lampene, rask respons ved feil, og forutsigbare kostnader.

Økonomisk
Vi har levert mange slike anlegg, og har lang erfaring i planlegging og kvalitetssikring av leveransene.
Dette sikrer kort byggetid og et langsiktig, driftssikkert anlegg av høy kvalitet.

PCB
Vi vet også at mange norske belysningsanlegg fortsatt har belysning med PCB-holdige armaturer. Slike lamper var vanlige i lysanlegg frem til ca. 1980. PCB-holdige armaturer har vært forbudt å bruke i mange år, og var pålagt utskiftet senest i løpet av 2007.

Lurer du på om ditt anlegg er PCB-fritt?
Drude Herdlevær

Drude Herdlevær

Sentralt faglig ansvarlig
Mobil: 45 97 64 65
Send e-post »