Content1 | col2

Graving for elnett- og bredbåndsutbygging

Nettpartner leverer komplette prosjekter innen graving for elnett- og bredbåndsutbygging, store og små.

Vi tar oss av hele prosjektet:

  • Planlegging, prosjektering og beregninger
  • Byggesøknader/godkjenninger
  • Gjennomføring/graving/legging av kabler, ledninger og rør
  • Testing og dokumentasjon
  • Prosjektledelse

Lang erfaring med gravearbeider

Graving inngår ofte som en del av arbeidet ved utbygging og vedlikehold av elnett, Nettpartner har derfor all nødvendig kompetanse innen graving, prosjektering og legging av kabler og rør. I tillegg har vi spesialutstyr som skal til for å arbeide effektivt.

Lave kostnader

Når Nettpartner leverer gravearbeidene er du trygg på å få prosjektet i havn med høy kvalitet og lavest mulig kostnader.

Driftssikkert

Vi har levert mange slike anlegg, og har lang erfaring i planlegging og kvalitetssikring av leveransene.
Dette sikrer kort anleggstid og et langsiktig, driftssikkert anlegg av høy kvalitet.

Utstyr

Nettpartner disponerer i dag 5 gravemaskiner av forskjellig størrelse, samt lastebiler. For graving på trange steder disponerer vi en kjedegraver. Vi er komplette og dekker dine behov.

Per Åge Nymann

Per Åge Nymann

Direktør Salg/Marked
Mobil: 928 41 131
Send e-post »