Content1 | col2

AUS-arbeid på luftledningsnett for Agder Energi Nett

Nettpartner utførte høsten 2010 et oppdrag for Agder Energi Nett som gikk ut på å koble til og fra en av trafostasjonene til Arendal ved hjelp av AUS, isolerstangmetoden og barhåndsmetoden. Spenningsnivået på linja er 132kV, og hovedlinja måtte være i drift under hele ombyggingen. Vi ble derfor forespurt om jobben kunne gjøres AUS og vurderte at dette var mulig.
Det kan være mye penger å spare på AUS fordi man unngår KILE-kostnader.
Hovedlinjen er en stålmastlinje med 253 Condor line. Avgreining var en tremastlinje med 95FeAl som skulle bygges om til stålmastlinje med dobbel 253 Condor.

Selve jobben ble utført i samarbeid med en annen entreprenør, og ble gjort som følger:

AUS kl 2., Frakobling, Isolerstangmetoden

Frakobling ble gjort med isolerstenger. For å rekke opp til linja ble to sammenkoblete isolerstiger heist opp på hovedlinja ved hjelp av blokker og isolertau. Blokk og tau ble montert utenfor endestrekk i nærmeste mast og buksert på plass med et annet isolertau. Stigen ble deretter heist opp på fas og sikret mot bakken med tau, før montørene klatret opp og klippet avgreingingslupene.  

AUS, Barhåndsmetoden

Etter at avgreiningen var ombygd skulle AUS-teamet til Nettpartner koble til de nye avgreiningene og klippe looper i hovedlinja. Montøren har på seg en spesiallaget drakt som inneholder et nett av kobbertråder som han fester til høyspentlinjen med en metallkrok. Drakten han nå har på seg holder en spenning på ca 70.000 volt, og han kan nå ta tak i høyspentlinjen uten å skade seg. Isolering mot bakken er helt nødvendig for å unngå livsfare. Derfor må alt utstyr som tau, stiger og isolerstenger, være nøye kontrollert og rengjort.
Isolerstige ble heist på plass med samme teknikk som under frakobling. En terrenggående lift var kjørt inn og plassert på forhånd, og adkomst til stige foregikk fra denne. Montøren iført ledende drakt klatret så opp og koblet seg til spenning. Da var han på samme potensiale som linja, 132kV! Tilkoblingsloop og T-klemme ble montert på linja. En parkeringsisolator ble montert hvor den nye avgreiningsloopen ble parkert.

En forhåndsmontert shunt ble koblet mellom den nye avgreiningen og hovedlinja med isolerstang. De kapasitive strømmene sørget for at ”gnisten” slo over 30-40 cm og kan, om montøren kommer mellom disse potensialforskjellene, være livsfarlige. Deretter klatret montøren opp igjen til hovedlinje og koblet loopen til permanent. Til slutt ble utstyr fjernet og hele prosedyren gjentatt for neste fas.
Hele prosedyren, hvis en forbereder seg godt, tok ikke mer enn ca 2 timer per fas og dette er ikke mye lengre tid en å gjøre det uten spenning, men en sparer store beløp på KILE-kostnader.

Den siste jobben som skulle gjøres var å klippe loopen i hovedlinja for å nyttiggjøre seg det nye bryteranlegget i stasjonen, slik at linjen nå kan seksjoneres ved feil eller vedlikehold.

Denne jobben ble også gjort med barhåndsmetoden i kombinasjon med arbeid på frakoblet anlegg. Stigen ble montert så tett innpå avspenningsklemme som var forsvarlig. Det ble lagt en shunt over der det skulle klippes, tampen ble sikret med tau og deretter kappet med en hydraulisk boltsaks. Tampen ble så plassert på en parkeringsisolator og sikret. Når alle tre loopene hang parkert, ble den ene delen av linjen koblet fra, og klippingen på den andre siden kunne gjøres på jordet anlegg.

Per Åge Nymann

Per Åge Nymann

Direktør Salg/Marked
Mobil: 928 41 131
Send e-post »
Fredrik Frøstrup

Fredrik Frøstrup

Økonomi- og administrasjonssjef
Mobil: 905 92 870
Send e-post »