Content1 | col2

Trøsken IL:

Trøsken IL i Sarpsborg har fått ny lysløpe med topp moderne og driftsøkonomisk belysningsanlegg. "Med Nettpartners innsats fikk vi den nye lysløypa i drift til skisesongen" sier Eli Ensrud, leder i Trøsken IL.
Turen fra Kjerringåsen til Harehjellhytta var kjempeflott!
Jan Engsmyr, Ordfører i Sarpsborg
Trøsken IL i Sarpsborg er et svært aktivt idrettslag. Lysløype i det flotte området ved Harehjellhytta har de hatt i mange år, og de har også bygd ut et fast anlegg for kunstsnøproduksjon i løypa. Mest kjent er laget kanskje for å ha fostret verdensmester langrenn, Jens Arne Svartedal.

I 2010 ble lysløypa forlenget helt opp til Kjerringåsen. Hele traséen er nå 4,2 kilometer lang. Prosjektet ble dels gjennomført på dugnad, og dels i samarbeid med Nettpartner.

Resultatet er at en flott, ny lysløypetrasé kunne åpnes 9. desember 2010, til stor glede for store og små. Sarpsborgs ordfører Jan Engsmyr testet løypa på åpningsdagen, og uttalte til NRK Østfold at han hadde hatt en kjempeflott tur.

Leder i Trøsken IL, Eli Ensrud, forteller at Nettpartner har gjennomført et solid faglig arbeid, til avtalt pris og tid. Samarbeidet med idrettslagets dugnadsgjeng har fungert smertefritt, både i planleggingsfasen og i selve gjennomføringen.

Til slutt litt mer om det tekniske og om gjennomføringen, fra Nettpartners prosjektingeniør Stian Dahle Johansen:
 
"Prosjektet omfattet utvidelse av eksisterende lysløype på ca 2 km. Her ble det montert 65 nye armaturer på nye master. I tillegg kom opprustning av eksisterende løype, med utskiftning av 60 gamle armaturer. Den valgte armaturtypen er energiøkonomisk med god lysgjengivelse i løypen.

For å oppnå nødvendige kortslutningstrømmer ble det lagt en stikkledning TFXP 4x240 AL på ca 750m fra eksisterende nettstasjon til nytt skap.

Utførelsen av prosjektet ble gjennomført ved bruk av lærlinger med ansvarlig montør på stedet. Dette ga både en økonomisk gevinst for idrettslaget og fin opplæring i mastearbeid for lærlinger. I tillegg deltok Trøsken IL aktivt i deler av arbeidene gjennom dugnad, som oppsetting av master og legging av innmatingskabel. Vi hadde et flott samarbeid med Trøsken IL!"