Content1 | col2

Sikkerhetstjeneste

Vi har flere ansatte som er godkjente Hovedsikkerhetsvakter (HSV) og godkjente Leder for el.sikkerhet (LFS). I tillegg er alle ansatte godkjente som 2.person ved frakobling. Dermed dekker vi alle egne behov for sikkerhetsvakter, og trenger i svært liten grad leie inn slik kompetanse. I perioder har vi ledig kapasitet på denne kompetansen, og kan leie ut sikkerhetsvakter og LFS.
Kenneth Nordahl-Pedersen

Kenneth Nordahl-Pedersen

Avd. dir Bane
Mobil: 95 15 72 01
Send e-post »