Content1 | col1

Informasjons- og påvirkningstiltak

De som jobber med tilsyn i Nettpartner, har i mange år arbeidet med informasjon og motivasjon rettet mot forbrukere av alle kategorier. Hvert år gjennomføres klasseundervisning på flere skoletrinn samt utstrakt kontakt med publikum om bruk av elektrisitet og elektrisk utstyr. Dette arbeidet har vist at tilsyn nytter! I DSBs instruks for 2007 står det blant annet følgende:

"Det skal drives aktivt informasjons- og påvirkningsarbeid om elsikkerhet og sikkerhetsutstyr til utvalgte publikumsgrupper, herunder ungdom, pensjonister og andre utsatte grupper ut fra kjennskap til lokale forhold. Det forutsettes samarbeid med andre relevante instanser, i første rekke kommunale/interkommunale brannvesen, skoler, borettslag, hjemmehjelpere, hjemmesykepleiere og personell på kommunale hjelpemiddelsentraler. Videre oppfordres det til bruk av informasjonsmateriell og deltakelse i publikumsrettede kampanjer."

Nærmere informasjon om DSBs instrukser overfor selskaper som utøver tilsyn finnes på direktoratets internettsider: www.dsb.no

Kontakt oss angående dette

Les vår personvernerklæring