Content1 | col2

Ny kontrakt til Nettpartner Prosjekt AS, avd. Stasjon

Nettpartner Prosjekt AS, avd. Stasjon har vunnet kontrakt på montasje av 50kV Svåheia transformatorstasjon for Dalane Energi.

Les mer »

Fundamentsarbeid for Skagerak Nett

Skagerak Nett AS skal bygge ny ledning fra Dolven til Omslandsmyra i nærheten av Larvik i Vestfold fylke.

Les mer »

NPD signerte stor elektrokontrakt

Onsdag formiddag, den 31.8, ble den store elektrokontrakten på E134 Damåsen-Saggrenda signert på Kongsberg.

Les mer »

Forlik mellom Nettpartner og Statnett

Statnett og Nettpartner har blitt enige om premissene for det videre samarbeid og Statnett er positive til Nettpartner som fortsatt leverandør.

Les mer »

Google kjøper strøm fra ny vindpark – Nettpartner leverer den elektriske infrastrukturen

Zephyr og Norsk Vind Energi skal forsyne Google sine europeiske datasentre med fornybar energi fra Tellenes vindpark i Rogaland. Nettpartner er engasjert for å levere og montere den elektriske infrastrukturen, (33kV kabler) for Stangeland Maskin og montasje av 4 transformatorstasjoner for ABB, for det totale prosjektet.

Les mer »

Granskningsrapport fra Statnett er offentliggjort

Statnett offentliggjorde i dag den 27. juni de to rapportene knyttet til de fatale dødsulykkene i april og mai i år. Nettpartner var involvert i den siste av hendelsene som skjedde 2. mai i Hemnes kommune i Nordland hvor en av våre ansatte omkom.

Les mer »

Nettpartner arbeider videre for Statnett

Som tidligere fremkommet i media har Nettpartner Prosjekt AS (Nettpartner) mottatt varsel om mulig heving av kontrakter mot Statnett. Det ble satt en frist på 14 dager til å foreta rettinger av avvik, og Nettpartner gjennomførte disse innen fristens utløp.

Les mer »

Nettpartner er i dialog med Statnett

Som kjent i media har Nettpartner Prosjekt AS (Nettpartner) mottatt varsel om mulig heving av kontrakter mot Statnett. Etter at varselet ble mottatt har Nettpartner vært i direkte dialog med Statnett knyttet til varslet.

Les mer »

Samarbeidsavtale med Goodtech Power AS

Nettpartner Prosjekt, avdeling Stasjon har skrevet samarbeidsavtale med Goodtech Power AS (GP). Goodtech Power er et ingeniørselskap med ca 30 ansatte og har sin kjernekompetanse innen design, prosjektering, test- og driftsettelse av stasjoner. Selskapet er lokalisert i Bergen og er heleid av Goodtech-konsernet.

Les mer »

Nye og store oppdrag for Nettpartner Prosjekt

Nettpartner Prosjekt AS er en av Norges største entreprenører på bygging av kraftlinjer. I løpet av de siste månedene har selskapet sikret seg flere nye kraftlinjekontrakter. Etter nyttår er det skrevet nye kontrakter for mellom 250 og 300 millioner kroner. Total ordrereserve i selskapet nærmer seg nå en halv milliard.

Les mer »