Content1 | col2

Operasjonstillatelse på å fly droner fra Luftfartstilsynet

Nettpartner har nå operasjonstillatelse til å fly RPAS (droner) i Norge. Denne tillatelsen setter Nettpartner i stand til å fly droner på kommersielle vilkår. Det vil si at Nettpartner nå, i tillegg til våre øvrige tjenester, kan tilby dronetjenester til våre kunder.

Les mer »

Nettpartner har inngått avtale om salg av EB Elektro

EB Elektro er et 100% datterselskap i Nettpartnerkonsernet.

EB Elektro er ledende aktør innen utvikling, produksjon og montasje av høyspent materiell til kraftdistribusjon og jernbane. Selskapet er også leverandør av transformatorer, master, søyler og tårn. I tillegg leverer selskapet linjemateriell, isolatorer, line og opphengsutstyr.

Les mer »

Nettpartner styrker sin banesatsing

Den 5. mars 2015 besluttet konsernstyret i Nettpartner å etablere selskapet Nettpartner Bane AS gjennom å fusjonere selskapet KL Sørvis AS og Nettpartner Drift AS' avdelinger Samferdsel og Bredbånd. Nettpartner Bane etableres for å styrke Nettpartners satsing inn mot det voksende banesegmentet. 

Les mer »

Bytter ut kvikksølvholdig veilysarmatur

Nettpartner ved vår avdeling i Agder har vunnet en anbudskonkurranse for utskifting av om lag 2.700 veilysarmaturer som inneholder kvikksølv i Arendal kommune.

Les mer »

Nettpartner avdeling Hordaland vunnet ny kontrakt

Nettpartner avdeling Hordaland har vunnet kontrakt med Askøy Energi.

Les mer »

Nettpartner avdeling Buskerud: årets tøffeste bedrift

Nettpartner Drift avdeling Buskerud, ble kåret til årets tøffeste bedrift, da de vant den prestisjefylte konkurransen under årets 59 grader nord festival i Hokksund.

Les mer »

Endring i kontrollforskrift som vil styrke konkurranseutsatte entreprenører

Norges vassdrags- og energidirektorat (heretter NVE) arbeider med endring av kontrollforskriftens §2-8 som vil styrke konkurranseutsatte entreprenører.

Les mer »

Nettpartner avdeling Oslo har vunnet kontrakt

I forbindelse med bygging på Seierssten Stadion i Drøbak, har Nettpartner avdeling Oslo vunnet kontrakt.

Les mer »