Content1 | col2

Elkraft og lavspent

Nettpartner bygger, drifter og vedlikeholder mange ulike typer el- og signalanlegg for skinnegående materiell som jernbane, sporvei og trikk. Vi har alle relevante godkjenninger, og kan levere komplette anlegg.
Nettpartner er autorisert elektroinstallatør, og kan levere:
  • Adgangskontroll
  • Logiske styringer til fleste formål innenfor samferdsel og det offentlige rom
  • Belysningsanlegg
  • Høyspenningsanlegg for kraftforsyning
  • Signalanlegg
Vi er også godkjent teleinstallatør, og kan levere:
  • Komplette løsninger for kommunikasjon
  • Ruteopplysning og høyttaleranlegg
  • Videoovervåking på holdeplasser og plattformer
Andre ting som bør nevnes om Nettpartner i forbindelse med jernbane og sporvei:
  • Vi har kompetanse på 16 2/3 hertz innmatingssystemer, og har utført arbeider på alle typer av Jernbaneverkets forsyningsstasjoner.
  • Vi har spesiell kompetanse på overspenningsavledere og rullende faseomformere
  • Vi har egne sikkerhetsklarerte montører for arbeid på Jernbaneverket og andre eiere av samferdselsanlegg
  • Vi er prekvalifisert gjennom Achilles/TransQ for arbeider på jernbaneanlegg, herunder kontaktledning og utvidete forsyningsanlegg med bryteranlegg.
Ole Jonny Smestad

Ole Jonny Smestad

Prosjektsjef Bane
Mobil: 952 16 304
Send e-post »