Content1 | col2

Sikkerhetstjeneste

Vi har flere ansatte som er godkjente Hovedsikkerhetsvakter (HSV) og godkjente Leder for el.sikkerhet (LFS). I tillegg er alle ansatte godkjente som 2.person ved frakobling. Dermed dekker vi alle egne behov for sikkerhetsvakter, og trenger i svært liten grad leie inn slik kompetanse. I perioder har vi ledig kapasitet på denne kompetansen, og kan leie ut sikkerhetsvakter og LFS.
Ole Jonny Smestad

Ole Jonny Smestad

Prosjektsjef Bane
Mobil: 952 16 304
Send e-post »