Content1 | col2

Kontaktledning

Nettpartner har godkjenning fra DSB til å ”forestå utføring og vedlikehold, herunder reparasjon av elektriske anlegg innenfor følgende faglige virkeområder: elektriske anlegg knyttet til jernbane- og sporveisdrift”.

Vi har og lang og god erfaring med kontaktledningsarbeider på gamle og nye KL anlegg både på stasjonsområder og fri linje over hele landet. For eksempel Tabell 54, System 35, System 35 MS, System 20 (A, B og C), System 25 og AT-system. Vi prosjekterer, bygger og vedlikeholder kontaktledningsanlegg, inkludert master, åk og alle andre KL relaterte objekter.
Ole Jonny Smestad

Ole Jonny Smestad

Prosjektsjef Bane
Mobil: 952 16 304
Send e-post »