Content1 | col2

Powerline d.o.o

Powerline er et kroatisk datterselskap av Nettpartner. Selskapet tilbyr tjenester innenfor 420-kV-nettet og har som intensjon å være underentreprenør eller samarbeidspartner til de linjeentreprenørene som tar de store utbyggingsprosjektene.
I tillegg vil selskapet også tilby tjenester til andre avdelinger i Nettpartner.
Selskapet er en selvstendig enhet som i hovedsak skal utføre oppdrag til faste priser. Dette innebærer at selskapet skaffer til veie eget utstyr og skal ha sin egen ledelse av prosjektene.Nils Petter Vegsund

Nils Petter Vegsund

Daglig leder Powerline d.o.o
Mobil: 400 10 517
Send e-post »