Content1 | col2

Stasjoner

Nettpartner er en totalleverandør innen bygging av transformatorstasjoner opptil 420kV, og bidrar fra designfasen helt til en transformatorstasjon er klar til driftsettelse.
Vi utfører også ombygginger og utvidelser i eksisterende stasjoner, samt bistår ved testing. Nettpartner har også spesialkompetanse innen vedlikehold av transformatorer, samt tjenester innen høyspenningskabler og har høyt kvalifisert personell til å forta terminering og skjøter fra ledende kabelprodusenter opp til 170 kV.

Vi utfører bl.a. tjenester innenfor:
  • Betongfundamenter
  • Stativmontasje
  • Apparatmontasje
  • Innstrekking og looping
  • Jordingsanlegg
  • Kontrollanlegg
  • Transformatormontasje
  • Kabelmontasje
  • Vedlikeholdstjenester
Stig Arne Høiland

Stig Arne Høiland

Div. dir. Prosjekt
Mobil: 916 75 500
Send e-post »