Content1 | col2

Nyhetsarkiv 2012

Nettpartner på luftig oppdrag i sør

I desemberutgaven av Energiteknikk er det en artikkel om vedlikehold og utbygging av nett på Sørlandet. Montørene fra Nettpartner fikk luftet seg i oppdraget med å legge om 300 kV-linjene rundt Statnetts transformatorstasjoner i Arendal og Kristiansand. Prosjektet er en del av spenningsoppgraderingen av 420 kV-linjen mellom Kristiansand og Bamble.

Les mer »

Ny rammeavtale med Jernbaneverket

Jernbaneverket (heretter JBV) trengte å få dekket et løpende behov av tjenester til prosjektering og installasjon av strømforsyningsanlegg i tilknytning til Østfoldbanen, Kongsvingerbanen og Alnabru skriftestasjon. For å få dekket dette behovet på en hensiktsmessig måte, ønsket JBV å inngå en rammeavtale og Nettpartner ble valgt som leverandør av tjenestene.

Les mer »

Den smarte montøren

Paal Erik Husby i Nettpartner jobber smart. Lesebrettet er hans nye verktøy. På nett ute i felten har Huseby full oversikt over det han skal gjøre og det han har gjort. Det slutt på løse lapper og fuktige papirskjemaer.

Les mer »

P2 jobb vunnet i Grimstad

Nettpartner har vunnet jobben som omfatter 6 stykk nedbygginger i Fjære distrikt, Grimstad.

Les mer »

Kontrakt med Siemens på anbud for Agder Energi Nett

Nettpartner har signert kontrakt med Siemens på anbud for Agder Energi Nett AS

Les mer »

Elektroentreprenørselskapene EB Energimontasje AS og Nettpartner AS fusjonerer 23. august 2012

Pressemelding 23. august 2012:
Elektroentreprenørselskapene EB Energimontasje AS og Nettpartner AS fusjonerer 23. august 2012.

Les mer »

Ombygninger for Statnett på to transformatorstasjoner

Statnett har frem mot 2020 et ambisiøst program for å sikre stabil strømforsyning, møte behovet for økt kraftutveksling med kontinentet og ønsket om tilrettelegging for utbygging av ny fornybar energi. Nettpartner skal forestå ombygninger for Statnett på Arendal og Kristiansand transformatorstasjoner.

Les mer »

Årsrapporten er nå lagt ut

Årsrapporten er nå lagt ut

Les mer »

AUS opplæring

AUS opplæring for montører.

Les mer »

Ny kontrakt med region Oslo

Nettpartner Oslo har vunnet en kontrakt.

Les mer »

Ny avtale med Jernbaneverket

Nettpartner har inngått avtale med Jernbaneverket.

Les mer »

Agder Energi Nett ønsker å bruke AUS

Agder Energi Nett er opptatt av å bruke AUS arbeid på nettet.

Les mer »

Utlån av scooter til Røde Kors

Nettpartner låner ut scooter til RødeKors

Les mer »

Ny kontrakt med Framo

Nettpartners avdeling på Askøy har overtatt en kontrakt på en større utbygging etter at en av våre argeste konkurrenter gikk konkurs.

Les mer »

Ny kontrakt i Farsund

Ny kontrakt i Farsund med Agder Energi Nett

Les mer »

Nettpartner i Sør har vunnet AUS kontrakt

Nettpartner i Sør har vunnet AUS kontrakt med Vest-Telemark Kraftlag

Les mer »

Nytt prosjekt vunnet i Sør

Nytt prosjekt vunnet for Agder Energi Nett på Sørlandet

Les mer »

Montasjetjenester på avtalen med Lyse Infra AS er i gang

Nettpartner er i gang med levering av montasjetjenester på avtalen med Lyse Infra AS.

Les mer »

Rammekontrakt med Statnett

Nettpartner har signert rammeavtale med Statnett på vedlikehold, spenningsoppgradering og beredskap.

Les mer »

Prosjektavdelingen i Sør vinner nye kontrakter

Prosjektavdeling i Sør har vunnet to kontrakter for Agder Energi Nett AS.

Les mer »
Mer informasjon

Ønsker du å jobbe som Energimontør for oss i Oslo/Akershus området?

Nettpartner avdeling Oslo/Akershus på Vinterbro skal i løpet av 2012 ansett 9 energimontører. Ønsker du å søke så les mer her.

Les mer »
Mer informasjon

Nettpartner rekrutterer i Agder

Nettpartner i sør er i vekst ved at vi har vunnet flere større rammeavtaler. Vi rekrutterer nå for lokale stillinger, men også for prosjektrelaterte reisestillinger mot kunder i og utenfor Agder, fortrinnsvis i Sør-Norge.

Les mer »

Signert kontrakt for elektromontasje på Lista Vindkraftpark

Nettpartner, avdeling prosjekt Agder, har signert en kontrakt med Siemens AS på all elektromontasje på Lista Vindkraftpark i Farsund kommune. Vindparken består av 38 vindmøller av 2,3MW/690V.

Les mer »