Content1 | col1

Bestilling av stikkledning (for elektroentreprenører)

Skjemaet kan benyttes for Nettpartners Region Oslo, og dekker området rundt Stor-Oslo der Nettpartner har leveringsavtaler.

For henvendelser som gjelder Østfold, ta kontakt på telefon 48 08 15 50 på hverdager mellom kl. 08.00 og 15.00. Dersom ingen er tilgjengelige kan det sendes en e-post på sff@nettpartner.no, og vi tar kontakt så snart vi har anledning.

For å kunne bestille stikkledning hos oss trenger du et referansenr fra netteier.

Normal leveringstid er innen 20 virkedager