Content1 | col2

Nyhetsarkiv 2011

Vi tar samfunnsansvar etter orkanen Dagmars herjinger

Nettpartner tar samfunnsansvar etter orkanen Dagmar og har nå 12 montører i arbeid for Tussa Nett og Stryn Energi for å gjenoppbygge strømnettet etter orkanens herjinger.

Les mer »

Avdeling prosjekt Oslo/Akershus har vunnet kontrakter

Avdeling prosjekt Oslo/Akershus har vunnet kontrakter på bygging av 7 km høyspenningslinje (BLX) for Hafslund Nett i Råde. Kontrakten inkluderer også 9 stk ombygginger for mastefotkiosker.

Les mer »

Leverer byggestrøm til nytt sykehus i Østfold

Nettpartner, avdeling Årum, har vunnet leveransen av byggestrøm med lokal infrastruktur til nytt sykehus i Østfold.

Les mer »

Gatelysavtale med Sarpsborg kommune i boks

Nettpartner, avdeling Årum, har i hard konkurranse med 4 andre tilbydere vunnet drift og vedlikehold av vei- og gatebelysning for Sarpsborg kommune.

Les mer »

Gledelig utvikling av H1 tall

Nettpartner har som selskap arbeidet systematisk og målrettet for å få ned vår H1-verdi. H1-verdien måler skadefraværs frekvens pr. million arbeidede timer. Nettpartner er derfor meget fornøyd når resultatet av dette arbeidet så langt i år viser at vi ligger under bransjens gjennomsnittstall for 2010 som var på 12,3.

Les mer »

Nettpartner + småkraft = sant

Nettpartner, avdeling prosjekt Sør, har vunnet en kontrakt for Rainpower Hymatek AS på montasje av høyspenningsanlegget på 4 småkraftverk for Tussa Energi AS på Sunnmøre.

Les mer »

Nettpartner vant 5 avtaler på veilysvedlikehold i Aust-Agder

Nettpartner har i Aust-Agder vunnet 5 avtaler på veilysvedlikehold mot kommunene Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli og Froland. Avtalene løper i 3 år fra og med 1. januar 2012, med mulighet for forlengelse i ytterligere 2 år. 

Les mer »

Lyse Infra signerer rammeavtale med Nettpartner

Nettpartner er tildelt en 3-årig rammeavtale på montasjetjenester på distribusjonsnettet til Lyse Elnett. Avtalen inneholder også en opsjon på ytterligere forlengelse. Dette er den første rammeavtalen Lyse inngår med en ekstern entreprenør for arbeid i deres distribusjonsnett. Volumet på rammeavtalen utgjør ca 20% av montasjetjenestene på distribusjonsnettet til Lyse Elnett.

Les mer »

Demonstrerte AUS på Energi Norges fagseminar i Bergen

Når oppdraget er å skifte isolator på en linje som fører 132 kV gjelder det å være rolig, vise trygghet og følge planlagte prosedyrer. Det gjorde Rune Hartvigsen (montør) og Tormod Hagelia (jekker) fra Nettpartner da de demonstrerte AUS i praksis på et fagseminar i regi av Energi Norge i Bergen 13. oktober 2011.

Les mer »

Nettpartner omstrukturerer

Nettpartner har nylig gjennomført en omstrukturering av selskapet. Målet med de gjennomførte endringene er å sikre maksimal konkurransekraft gjennom effektiv drift og kundenærhet i alle ledd. Vi ønsker derfor å utnytte interne ressurser bedre på tvers av avdelingene - både faglig og geografisk.

Les mer »

Bedriftsbesøk til Jerol Industrier

Nettpartner har et ønske om å være en fremtidsrettet og innovativ samarbeidspartner for sine kunder. Jerol Industrier er en produsent av stolper i komposittmaterieriale. Nettpartner Øst tok med nettkundene sine på et bedriftsbesøk dit.

Les mer »

Tre P2-prosjekter for Agder Energi Nett AS

Prosjektavdelingen i Nettpartner Region Sør, har vunnet tre P2-prosjekter for Agder Energi Nett AS.

Les mer »

Nettpartner har vunnet tre kontrakter

Nettpartner Region sør har, i løpet av sommeren 2011, vunnet tre mindre enkeltstående kontrakter for Agder Energi Nett AS.

Les mer »

Årsrapport 2010

Du kan nå lese Nettpartners årsrapport for 2010 på våre nettsider.

Les mer »

Nye masteprosjekter i Akershus

Nettpartner Region Oslo har vunnet 5 pakker med masteprosjekter for Hafslund Nett AS.

Les mer »

Nettpartner vant kontrakt med Sira-Kvina Kraftselskap

Nettpartner Region Sør og prosjektavdelingen, vant i april en kontrakt for Sira-Kvina Kraftselskap AS på levering og montasje av ca. 12 km med OPGW, til en verdi av ca 2,5 millioner kroner.

Les mer »

Storkontrakt til Nettpartner i Agder

Nettpartner på Sørlandet signerte nylig en avtale om drift og vedlikehold av det elektriske nettet til Agder Energi Nett. Avtalen vil utgjøre en årlig omsetning på ca. 100 millioner kroner, og gir et ytterligere løft til Nettpartners satsning i agderfylkene.

Les mer »

Ny tilsynsrapport gir Nettpartner godt skussmål

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) avholdt 6. april i år tilsynsmøte hos Nettpartner med fokus på HMS, internkontroll og El-tilsynsloven. Nå har rapporten kommet, og Nettpartner får gode skussmål for arbeidet som gjøres innenfor disse områdene.

Les mer »

Årsrapport for Nettpartner

Årsrapporten til Nettpartner for 2009 er nå klar. Omsetningen endte på kr. 437 mill, årsresultat på kr. 19,9 mill og et driftsresultat på kr. 28,2 mill.

Les mer »

Montører med kontoret i lomma - PDA

Etter en nesten to år lang prosjektperiode står Nettpartner nå på målstreken med et nytt databasert forretningssystem. Siste brikke som har falt på plass er montørene, som nå blir utstyrt med håndholdte datamaskiner.

Les mer »

Feiring av ny rammeavtale

Nettpartner sin avdeling på Askøy vant en rammeavtale med Askøy Energi på all leveranse innenfor en sum på 12-15. mill. Situasjonen for avdelingen har snudd seg til noe positivt med denne avtalen. Nettpartner inviterte Askøy Energi til en felles markering med faglig innhold og sosialt samvær.

Les mer »

Nettpartner vest leverer til Framo Engineering AS

I kjølvannet av at konkurrenten Energimontasje gikk konkurs, lå en stor kontrakt for Framo Engineering AS eierløs. I og med at Nettpartner lå som nest beste anbyder ønsker Framo Engineering AS at Nettpartner skal inn og ferdigstille kontrakten.

Les mer »

Nettpartner kjøper Sønnico sin kraftavdeling i Mandal

Nettpartner AS har kjøpt Sønnico Installasjon AS sin kraftavdeling i Mandal gjennom en virksomhetsoverdragelse. Det betyr at Sønnico sin kraftavdeling vil bli innlemmet i Nettpartner fra og med 1. november 2010. Handelen forutsetter en endelig godkjennelse fra Konkurransetilsynet.

Les mer »