Content1 | col2

Kraftlinje

Nettpartner er en totalleverandør innen bygging av kraftlinjer fra 22-132 kV. I tillegg utfører vi arbeidsoppdrag på sentralnettet. Vi har også kompetanse og utstyr til å utføre montasje av kraftlinjefjordspenn.
Vi utfører vedlikehold, utbedring og ombygging på eksisterende fibernett på regional-, sentral- og distribusjonsnett inkludert fiberskjøting. Vi har spesialkompetanse på «spinning» av fiberkabel på kraftlinje (phasewrap, earthwrap, acceswrap).

Når det gjelder betongfundament har vi i den senere tiden bygd opp en god og bred kompetanse på utførelse og vedlikehold av fundamenter for kraftlinjer.

Vi utfører tjenester innenfor blant annet:
  • Betongfundament 
  • Nybygging av kraftlinjer fra 22-420 kV
  • Prosjektering av tremastlinjer fra 22-132 kV
  • Fjordspenn
  • Vedlikeholdstjenester, utbedringer og ombygging av kraftlinjer
  • Fibermontasje på eksisterende kraftlinje (Phasewrap, earthwrap, acceswrap)
  • Montasje av OPGW
  • Fiberskjøting
  • Agentur/salg av osmose (tetningsmiddel for hakkespetthull) 
  • Tilstandskontroll

Se video om bygging av høyspentlinje

Item: 3966 is not available.
Stig Arne Høiland

Stig Arne Høiland

Div. dir. Prosjekt
Mobil: 916 75 500
Send e-post »