Content1 | col1
Målerskifte i privatbolig

Strømmålertjenester/AMS

Nettpartner leverer alle tjenester i forbindelse med strømmålere. For netteiere utfører vi tjenester som utskiftning av enkeltmålere, i mindre eller større antall. Vi har alle former for kommunikasjonsplattformer: PLC, Radio og GSM/GPRS.
I tillegg utfører vi tjenester som:
 • Automatisk avlesning og styring (AMS) i større eller mindre skala.
 • Komplette prosjekter hvor Nettpartner står for montasje, booking, call senter, integrasjon mellom PDA og KIS-system.
 • Drift og vedlikehold av målere og kommunikasjon.
 • Prosjektgjennomføring.
 • Åpne- og stengetjenester.

En kontraktspartner

Vi tar oss av hele prosjektet for deg slik at du har et kontaktpunkt:
 • Planlegging, utrulling og informasjon til kunder
 • Gjennomføring/installasjon/montering
 • Testing og dokumentasjon
 • Prosjektledelse
All kompetanse
Vi jobber til daglig med utbygging og vedlikehold av elnett, og har derfor all nødvendig kompetanse innen skifte av målere og tilhørende tjenester.

Spesialutstyr
I tillegg har vi spesialutstyr som skal til for å arbeide effektivt, herunder elektroniske systemer som gjør at ditt KIS-system til enhver tid er oppdatert.

Riktig informasjon
Med strømmålertjenester fra Nettpartner er du trygg på å få riktig kundeinformasjon med lavest mulig driftskostnader.

Forutsigbare vedlikeholdskostnader
Etter levering av anlegget tilbyr vi også en drift- og vedlikeholdsavtale. Dette sikrer rask respons ved feil, og forutsigbare kostnader.

Nettpartner har alle påkrevde autorisasjoner, herunder:
 • Autorisert høyspent installatør
 • Autorisert lavspent installatør
 • Autorisert tele installatør
 • Autorisert radio installatør
Per Åge Nymann

Per Åge Nymann

Direktør Salg/Marked
Mobil: 928 41 131
Send e-post »