Content1 | col2
Inspeksjon av anlegg for Borg Havn

Nettpartner Arena AS

Nettpartner Arena driver utelukkende med tilsyn og kontroll av elanlegg. Nettpartner Arena er offentlig godkjent som sakkyndig leverandør av tilsynstjenester. Dette er tjenester som er pålagt av det offentlige og som gjennomføres for netteiere og nettselskaper. Tjenesten utføres av godkjente tilsynsinspektører med bred erfaring.

Org.nr.: 976 114 248 MVA

Post og besøksadresse er:

Kveldroveien 3, 1407 Vinterbro


Tilsyn og kontroll

Nettpartner Arena er en offentlig godkjent sakkyndig leverandør av tilsynstjenester. Tjenestene overfor nettselskap innebærer oppfølging av årlig instruks fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Les mer »

Informasjons- og påvirkningstiltak

De som jobber med tilsyn i Nettpartner, har i mange år arbeidet med informasjon og motivasjon rettet mot forbrukere av alle kategorier. Hvert år gjennomføres klasseundervisning på flere skoletrinn samt utstrakt kontakt med publikum om bruk av elektrisitet og elektrisk utstyr.

Les mer »