Content1 | col2

Nettpartners lærling, Joakim Hammer Trulsen på 2. plass i NM for Energimontører!

Vi er stolte av å fortelle at vår lærling, Joakim Hammer Trulsen på torsdag i forrige uke (13.6) kom på 2. plass i NM for Energimontører!

Les mer »

Vi etablerer oss i Hedmark og Oppland!

Nettpartner vil være der det skjer – og nå skjer det i Mjøsdistriktet. I den forbindelse trenger vi de gode og ambisiøse folka som søker spennende utviklingsmuligheter.

Les mer »

Kontrakt for bygging av 132 kV Kobbkroken-Varangerbotn

Nettpartner har blitt tildelt kontrakten for bygging av 132 kV Kobbkroken-Varangerbotn, seksjon Riddoveg-Hanadalen.

Les mer »

Nettpartner elektrifiserer jernbanestrekningen Hønefoss – Fossum

Nettpartner, avd. Bane, har signert kontrakt med Bane NOR for elektrifisering av industrisporet mellom Hønefoss og Fossum. Nettpartner har totalansvaret for prosjektet, og har med seg NRC som underentreprenør på boring av hull for mastefundament.

Les mer »

Kontrakt med Fosen Vind

Fosen Vind har tildelt Nettpartner kontrakt for netttilknytning av to vindparker. Kontrakten har en verdi på 56 mill. kroner.

Les mer »
Mer informasjon

Nettpartner søker flere medarbeidere

Vi trenger blant annet flere gode Anleggsledere i divisjon Prosjekt og Energimontører til både divisjon Prosjekt og divisjon Drift

Les mer »

Nettpartner vinner nytt vindkraft prosjekt – to oppdrag knyttet til Guleslettene Vindpark

Nettpartner har inngått avtale med Stangeland Maskin AS som underentreprenør for elektroarbeid inklusive kabelføringer i vindparken. Videre skal Nettpartner bygge en 132 kV kraftlinje for Sogn og Fjordane Energi Nett (SFE Nett).

Les mer »

Nettpartners eiere gjør endringer i styret

I ordinær generalforsamling i juni ble det valgt inn nye styremedlemmer til Nettpartners styre.

Les mer »

Pressemelding: Siemens Mobility tildeler stor installasjonskontrakt til Nettpartner

Som et ledd i samarbeidet med Bane NOR om utvikling av den nye digitale jernbanen – ERTMS – inngår Siemens Mobility avtale med den første underleverandøren, Nettpartner AS, for installasjon av teknisk utstyr.

Les mer »
Mer informasjon

Nettpartner har skrevet kontrakt med Fosen Vind DA for nettilkoblingen av Geitfjellet vindpark

Totalt skal det bygges ca 9 km med 132 kV linje fra Geitfjellet vindpark til Snilldal transformatorstasjon. Arbeidet vil starte umiddelbart og skal stå ferdig i mars 2020.
For mer informasjon så henvises det til nyhetssak på hjemmesiden til Energiteknikk: http://energiteknikk.net/2018/05/nettpartner-gjor-jobben

Les mer »

Nettpartner - elkraftentreprenøren med Norges bredeste og dypeste kompetanse?

Nettpartner innehar både dyp kompetanse og lang erfaring med bygging av elektrisk infrastruktur. Ved å velge Nettpartner får Byggherren en profesjonell leverandør og samarbeidspartner som ivaretar Byggherrens og dens krav, og som tar totalansvar for prosjektleveransen.

Les mer »

Nettpartner på oppdrag i snøkaoset på Sør- og Østlandet!

Nettpartner har de siste dagene bistått Agder Energi Nett, Skagerak Energi Nett, Glitre og Hafslund Nett ifm snøfallet som har kommet på Sør- og Østlandet den senere tiden.

Les mer »

Informasjon til Nettpartners forretningsforbindelser

Med virkning fra 20. desember 2017 fusjonerte Nettpartner Holding, Nettpartner Drift, Nettpartner Prosjekt og Nettpartner Bane til Nettpartner AS.

Les mer »