Content1 | col2
Mer informasjon

Nettpartner har skrevet kontrakt med Fosen Vind DA for nettilkoblingen av Geitfjellet vindpark

Totalt skal det bygges ca 9 km med 132 kV linje fra Geitfjellet vindpark til Snilldal transformatorstasjon. Arbeidet vil starte umiddelbart og skal stå ferdig i mars 2020.
For mer informasjon så henvises det til nyhetssak på hjemmesiden til Energiteknikk: http://energiteknikk.net/2018/05/nettpartner-gjor-jobben

Les mer »

Nettpartner - elkraftentreprenøren med Norges bredeste og dypeste kompetanse?

Nettpartner innehar både dyp kompetanse og lang erfaring med bygging av elektrisk infrastruktur. Ved å velge Nettpartner får Byggherren en profesjonell leverandør og samarbeidspartner som ivaretar Byggherrens og dens krav, og som tar totalansvar for prosjektleveransen.

Les mer »

Nettpartner på oppdrag i snøkaoset på Sør- og Østlandet!

Nettpartner har de siste dagene bistått Agder Energi Nett, Skagerak Energi Nett, Glitre og Hafslund Nett ifm snøfallet som har kommet på Sør- og Østlandet den senere tiden.

Les mer »

Informasjon til Nettpartners forretningsforbindelser

Med virkning fra 20. desember 2017 fusjonerte Nettpartner Holding, Nettpartner Drift, Nettpartner Prosjekt og Nettpartner Bane til Nettpartner AS.

Les mer »

Arbeidstilsynet – ingen avvik fra regelverket

«Ved gjennomgang av mottatt dokumentasjon, har vi ikke funnet avvik fra regelverket», skriver Arbeidstilsynet i en statusrapport til Statnett. Dette melder Europower på sin hjemmeside, klikk her for å lese

Les mer »

Nettpartner monterer Europas største ladestasjon

Nettpartner divisjon Drift monterer nettstasjon for Tesla Norge ved Rygge flyplass.

Les mer »

Brann i nettstasjon i Oslo sentrum

Natt til søndag 3. desember brøt det ut brann i en nettstasjon i Oslo sentrum. Flere departementer og Norges Bank var blant de som mistet strømmen.

Les mer »